Project voorjaar 2015

Van de lente en de liefde

Een samenvoeging van werken van drie genieën: Oscar Wilde, Johan Sebastiaan Bach en Sergei Rachmaninov. Het sprookje ‘De egoïstische reus’ van Oscar Wilde en de liederen van Sergei Rachmaninov vormen de leidraad voor, en het hart van het programma, dat wordt omsloten door delen van Bachs cantates ‘O ewiges Feuer’ en ‘Bleib bei uns’.

In lyrische melodieën en poëtische teksten wordt de eeuwige wijsheid van het bestaan bezongen, weergegeven in prachtige beelden en ontroerende woorden. Grote thema’s als overgave, vergeving, kiezen voor het goede en opgenomen worden in de liefde klinken door in melodieuze zang, met briljante piano- en orgelbegeleiding. Een streling voor het oor, een must om te zien.